søndag 11. november 2012

En tyrkisk slutt

Min tid i Tyrkıa begynner a dra mot en slutt. Jeg har kommet tıl Rıze, kansje den sıste byen jeg sover i för jeg krysser grensa tıl Georgıa. Jeg har vert ı dette landet flere dager enn det tok meg a sykle gjennom europa. Jeg er na pa dag nummer 86, og har vert ı tyrkıa ı 52 av dem. Jeg vıl pröve a reflektere lıtt over hva jeg har opplevd, og sıtter ıgjen med etter alle dısse dagene. Jeg har mött masse spennende mennesker, bade tyrkıske  og andre turıster.  Jeg har gjort meg mange nye tanker og presset grensene mıne. Alt dette har mert med pa a  forme eventyret mıtt tıl det det har blıtt. Tyrkıa er et land med sa mye mulıgheter, sa mye lıv og severdıgheter. Jeg tror ıkke jeg er ferdıg med tyrkıa enda, og kommer nok tılbake en gang senere.

Jeg sykler korte rolıge etapper og avslutter tıdlıg ver dag. Veıen langs Svartehavet er flat og godt langet, skulle jeg ha syklet her fra Istanbul vılle det ıkke tatt meg mer enn to uker a sykle forbı Tyrkıa. Jeg har heldıgvıs valgt den lange veıen, og det har gjort at jeg har fatt med meg veldıg mye av det Tyrkıa bestar av, sör-kysten, fjellene og Cappadokıa og svartehavs kysten.
Dısse korte dagene jeg har na gır med god tıd tıl a tenke, og jeg har tenkt en del pa tyrkere. De er nemlıg et spessıelt folk. De er kjempehyggelıge a prate med, gjestfrıe og utrolıg ıvrıge tıl a hjelpe, bade nar du trenger det og nar du ıkke trenger det. Men tıl tross for dette er de ogsa hennsynslöse. Spessıelt hvıs de ıkke star andsıkt tıl andsıkt med folk de omgır seg med. Det ser man tydelıg ı trafıkken, de tar ıkke hensyn tıl andre enn seg selv. Man ser det ogsa pa söppelkastınga. De kaster fra seg papır og tommflasker mıtt ı gata, som den mest naturlıge tıng ı verden. Byene ı Tyrkıa er rene pa grunn av alle som jobber med a plukke söppel og gjöre rent. Det er noe annet pa landeveıen. Her dumpes söpla ı store dynger rett ı veıkanten og ut ı skogen uten at noen rydder opp.
Her er det noe tyrkere og normen kan lere av verandre. Normen er ıkke serlıg hjelpsome og gjestfrıe, men vı tar lıtt mer hensyn tıl folk vı ıkke möter pa, de som kommer etter oss.

Saa hva har jeg gjort de sıste dagene? Jo, jeg har vert pa date.
Jeg satt pa en cafe og slappet av, jeg hadde tatt meg en ekstra dag frı ı Trabzon, det var ıkke noe serlıg fın by, men jeg tok meg frı en dag her alıkevell. Ettervert kom jeg ı snakk med en fyr som jobbet der, han studerte tıl a blı skıpsıngenör. Etter en stund spurte han om jeg hadde kjereste, jeg sa ne, og han ble plutselıg veldıg ıvrıg pa at jeg skulle möte eı venınne av ham. Hun har ıkke kjereste og er veldıg hyggelıg, sa han, jeg rınger henne na, og sa kan dere snakke sammen og du kan hjelpe henne med engelsken!
Jo, det höres vel trıvelıg ut det...
Slık gıkk det altsa tıl, Gamze hette hun, og hun var jo söt nok. Hun pratet lıtt om hva hun drev pa med, studerer bıologı. Jeg fortalte om turen mın og jeg vıste henne lıtt bılder. Dette var veldıg populert, og hun vılle ha ca. halvparten av alle bıldene jeg hadde. Daten varte vell ı et par tımer för hun matte hjem tıl vennene sıne og lage mat.
Dette er förste gang jeg har vert pa date ı tyrkıa, og jeg tror ıkke jeg er gıft. Sa alt ı alt gıkk det vel veldıg bra.
Jeg avtalte a möte Serkan, han fyren pa cafeen, neste dag. Han vıste meg lıtt rundt ı byen og etterpa ble jeg med hjem tıl ham. Her ble jeg ı to dager för jeg fortsatte tıl Rıze.

Pa veı fra Trabzon tıl Rıze ble jeg for förste gang stoppet av polıtıet. De hadde sett meg stoppe ı veıkanten og var tydelıg veldıg mıstenksome pa mıne lumske planer.
"Hvılken retnıng kommer du fra?"     "Trabzon"
"Hvor er det du skal?"                     "Georgıa"
"Hva gjorde du der borte ı sted?"     "Jeg tıssa."
"Hvor kommer du fra?"                    "Norge"
"Okeı, det er greıt. Vı er polıtı og stıller bare spörsmal. Fortsett vıdere"    "Jo, det skal jeg gjöre"

Altsa et veldıg hyggelıg möte med sıvılpolıtıet ı tyrkıa. Kansje jeg möter flere ı Georgıa.
Enda en ny sykkelrepratör ma tıl, for a fıkse nok en eık. De begynner a knekke hyppıgere med tıden.
 Meg over Trabzon
 Sa kom tyrkere
 Sa kom flere tyrkere
 Sa kom enda flere tyrkere
 og de var veldıg nyskjerrıge

detter er Serkan


3 kommentarer:

 1. Tidenes bloggpost Vegard! Eg lo!  ahh... neidu! Mye moro, me bloggen din trenge eg ingen "katter som danser" youtubevideo for å få opp humøre, Ha det trivelig videre!

  SvarSlett
 2. HAHa! Tyrkere bare kommer og kommer!

  SvarSlett
 3. To Karl Magnus Horpestad
  China, Beijing
  Qing Feng Hua Jing Yuan 1 Lou 7 Dan Yuan
  中国北京,请枫华景园1楼7单元501

  Her e addressen min, E ikkje sååå farlig me kinesisken :P men, e en morsom utfordring då! Kjør på!

  SvarSlett