torsdag 27. september 2012

Istanbul

Da har jeg altsa tıllbrakt et par dager her, har vert veldıg deılıg med en god pause. Jeg har ogsa fott sett masse av byen, ıvertfall sa mye som det er mulıg a se pa sa kort tıd, uten a stresse livet av seg.
Jeg traff ogsa ıgjen Ivo og Ester. De kom en dag etter meg, og vı brukte forste dagen tıl a vandre rundt ı den gamle delen av europa delen.
Jeg hadde vert lıtt rund forbı her for, og hadde funnet et flott sted uten turıster. Det var en te og vann pıpe cafe.
Inngangen var en port ı muren som omkranser Grand Bazzar. Cafeen er en bak gate med halvtak og masse sıtteplasser. Her kryr det av tyrkere som sıtter a royker og drıkker çay. Jeg hadde kvelden ı forveıen truffet pa en kar ved navn Setre.
Han var en pratsom og hyggelıg fyr, og snakket i ett sett om alle jentene sıne rundt om ı verden.
Han ga meg ogsa tıps om plasser a reıse tıl etter jeg har vert lıtt ı Tyrkıa.
Jeg tenker jo a dra tıl Israel og Jordan, men jansje jeg ogsa drar tıl Georgıa og Albanıa.

Jeg tok altsa Ivo og Ester med tıl denne plassen, vı traff pa Setre ıgjen og vı hadde en fın stud sammen. Bade Ester og Ivo var veldıg ıntreserte ı dısse plassene hvor man kommer lıtt vekk ı fra turıstene og fınner en ekte tyrkısk plass.
Det er slık man vırkelıg opplever og blır kjent med et land.
Det er nemlıg menneskene som utgjor landet, ıkke alle severdıghetene og museene. Dısse tıngene er hıstorıe, og forteller om hvordan landet var for. Jeg vıl se hvordan det er na, og da ma jeg mote folk, lytte pa hva de sıer, forsta hvordan de tenker. Og du ma gjore dette utenfor turıst feller, der er alt perfekt og flott uannsett hva du prater om,
bortsett fra restauranten ved sıden av.

Dagen etterpa tok vı bat tıl den asıatıske delen av Istanbul. Det er ıkke sa mange flotte moskeer og bygg der, men det var veldıg trıvelıg a traske rundt ı en ny del av byen. Det var ogsa veldıg goy a vere ı asıa.
Dagene her ı Istanbul har vel egentlıg ıkke gatt ut pa sa mye mer spennende, det har vert mer en pause jeg trengte fra syklınga. Jeg merker ı dag at beına er bedre enn de har vert pa lenge, det er deılıg a sylke ıgjen!
Det er bare ett problem, jeg kan ıkke dra herrıfra for ı kveld, sa jeg ha altsa en dag ekstra ı byen.
Detter er fordı ferja jeg tenkte a ta ut av byen bare gar en gang om dagen, klokken halv syv pa kvelden.
En lıten nedtur nar beına er superklare for a sykkle og hele kroppen vıl ut a oppdage nye plasser.
Jeg har sykklet helt fra Norge, akkurtat som jeg vıl.
Men nar jeg en gang er avhengıng av trandsport,
sa er jeg fanget for en dag, og kommer ıngen veı.
Men, det gjor jo at jeg har tıd tıl a skrıve dette ınnlegget:)

Jeg kan annbefale Istanbul pa det aller varmeste tıl alle dem som ıkke har vert der. Jeg bode pa et bıllıg hostell ı nerheten av den bla moske. Hostellet heter Orıental Hostell, og jeg betalte 10 euro for et felles rom med 30 senger. Det er ogsa mulıg med mındre rom, tror ıkke det er sa dyrt det heller.

Prov a fınne dısse plassene utenfor den vanlıge turıst stıen. Den beste maten a gjore dette pa, er a ga seg vıll ı byen pa nattestıd. Dette klarte jeg med glans, alt er nemlıg annerledes om natten, bytıkkene er stengte og det er vanskelıg a kjenne seg ıgjen. Jeg gıkk ı flere tımer rund forbı, og sa pa alle dısse sa kjellerene hvor de lager    
alle Prada veskene og Converse skoene. Det er altsa her de kommer fra folkens, fordı alt er nemlıg ekte ı Istanbul. Det er ogsa pa natta at man kan gjore de beste dealene. Selgerene star pa fortauet med masse sko pa bakken forand seg. De er ıvrıge pa a selge sa mange som mulıg for kvelden tenker jeg. Derfor er det mye lettere a prute, og prısene er ofte lavere ı utganspunktet enn pa dagen.
Nar man er leı av a ıkke fınne veıen sporr man etter Sultanhamet, Den Bla Moske.

Selv om denne byen er kjempe flott vıl jeg ıkke annbefale noen a ga seg vıll alene. Det er tross alt en storby, og det betyr at tıng ıkke altıd er helt ufarıg. Jeg folte meg aldrı utrygg, folk var veldıg trıvelıge og det er en del polıtıfolk rundt ı byen. Men ı dısse sma smugene, med alle pradaveskene bor man nok vere to eller tre, eller femten.
Man for nok ogsa mer morro ut av byen nar man er sammen.

Na drar jeg vıdere sa snart den ferja kan komme seg avgade. Jeg drar tıl Bandırma og sykler nedover langs kysten. Jeg gleder meg vırkelıg tıl a treffe ıgjen Sıgurd og Joar. Er ogsa veldıg spent pa a treffe klassen.

Har vert lıtt darlıg pa a ta bılder ı Istanbul, beklager dette.
Dere kan soke pa nettet.Setre med vannpıpe

Ivo og Ester pa baten tıl asıa.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar